DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

«De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost… Sefanja 3:17»
De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos.
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas.
Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: “No temas, yo te ayudo.”
En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.Pero si desde allí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma.
Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.En el día que temo, yo en ti confío.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.Tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero.
Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.Toda casa es hecha por alguien; pero el que hizo todas las cosas es Dios.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.Gustad y ved que es bueno Jehová. ¡Bienaventurado el hombre que confía en él!
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti!
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová.
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová.
Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.No hay santo como Jehová; porque no hay nadie fuera de ti ni refugio como el Dios nuestro.
Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.Alma mía, dijiste a Jehová: «Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti.»
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Humillaos delante del Señor y él os exaltará.
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.

Bijbeltekst van de dag

Ik zal de Here zingen, zolang ik leef,
ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Ik zal de Here zingen, zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...