DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

24 Bijbelteksten over Ontzag

«Spreuken 8:13»
Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.The fear of the Lord is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.
Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.
Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.By humility and the fear of the Lord are riches, and honour, and life.
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the Lord, she shall be praised.
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, To keep the commandments of the Lord, and his statutes, which I command thee this day for thy good?
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen.And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.
Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.
Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!
Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him.
In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.

Bijbeltekst van de dag

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Willekeurige Bijbeltekst

Moet je door het water gaan - ik ben bij je;
of door rivieren - je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...