DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Ontzag

«Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots… Spreuken 8:13»
Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.
Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.
Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.
Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.By humility and the fear of the Lord Are riches and honor and life.
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command you today for your good?
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.Charm is deceitful and beauty is passing, But a woman who fears the Lord, she shall be praised.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.
Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God and keep His commandments, For this is man’s all.
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.But to you who fear My name The Sun of Righteousness shall arise With healing in His wings; And you shall go out And grow fat like stall-fed calves.
En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen.And so it was, because the midwives feared God, that He provided households for them.
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.
Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, Who delights greatly in His commandments.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.The fear of the Lord is the beginning of wisdom; A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.God shall bless us, And all the ends of the earth shall fear Him.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.
Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!
Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him.
In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.
Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name.

Bijbeltekst van de dag

Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...