DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Verstand

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede.Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow.
Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan door en zullen daarvoor boeten.The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.
IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.Iron sharpens iron, and one man sharpens another.
Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt.Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.
Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.
Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.
Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.
Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander.A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.

Bijbeltekst van de dag

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...