DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Verstand

«Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians 3:2»
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.Set your minds on things above, not on earthly things.
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede.The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.
Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.For with much wisdom comes much sorrow; the more knowledge, the more grief.
Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan door en zullen daarvoor boeten.The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.
IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.As iron sharpens iron, so one person sharpens another.
Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt.Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.
Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.
Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you.
Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.
Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.
Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander.A fool spurns a parent’s discipline, but whoever heeds correction shows prudence.

Bijbeltekst van de dag

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Willekeurige Bijbeltekst

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...