DailyVerses.net

15 Bijbelteksten over het Verstand


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Set your mind on things above, not on things on the earth.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.For in much wisdom is much grief, And he who increases knowledge increases sorrow.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.
Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.Happy is the man who finds wisdom, And the man who gains understanding.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.
Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...