DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vrede

«De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht… Numeri 6:24-26»
De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.
Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.
Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.
En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.
Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.May mercy, peace, and love be multiplied to you.
Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.
En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.
En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok.Great peace have those who love your law; nothing can make them stumble.
Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde.Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.
Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, “Your God reigns.”
Het strekt een man tot eer zich buiten onenigheid te houden, maar iedere dwaas zal zich er juist in mengen.It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling.
En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.

De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Halleluja!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De zegen van de HEERE, die maakt rijk,
Hij voegt er geen zwoegen aan toe.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...