DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.L’Eternel sera avec vous |tant que vous serez avec lui ; si vous vous attachez à lui, |il interviendra en votre faveur ; si vous l’abandonnez, |lui, il vous abandonnera.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Tournez-vous vers l’Eternel ! |Faites appel à sa force ! Aspirez à vivre |constamment en sa présence !
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.O Dieu, tu es mon Dieu ! |C’est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse |de languir après toi comme une terre aride, |desséchée et sans eau.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.En Dieu, mets ta joie et il comblera |les vœux de ton cœur.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.Moi, je me suis tourné |vers l’Eternel |et il m’a répondu. Oui, il m’a délivré |de toutes mes frayeurs.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.C’est pourquoi ceux qui te connaissent |ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, |ô Eternel, |celui qui se tourne vers toi.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Tournez-vous donc vers l’Eternel, tant qu’on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu’il est proche !
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Tournez-vous vers l’Eternel ! |Faites appel à sa force ! Aspirez à vivre |constamment en sa présence !
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.Voici ce que dit l’Eternel |au peuple d’Israël : Tournez-vous donc vers moi |et vous vivrez.
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.Je me suis laissé consulter par des personnes |qui ne demandaient rien, et je me suis laissé trouver par des personnes |qui ne me cherchaient pas. J’ai dit : « Je suis là, je suis là ! » aux gens d’un peuple |qui n’était pas appelé par mon nom.
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Heureux les hommes |qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire |de tout leur cœur.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Le lion peut connaître |la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent |vers l’Eternel, |il ne manquera aucun bien.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.Eternel, |tu me sondes |et tu me connais. Toi, tu sais quand je m’assieds |et quand je me lève. De loin, tu discernes |tout ce que je pense.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Efforcez-vous de faire |ce qui est bien |et non ce qui est mal, et vous vivrez et qu’ainsi l’Eternel, |Dieu des armées célestes, |soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez.
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.Qui trouve une épouse trouve le bonheur : c’est une faveur que l’Eternel lui a accordée.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Pour conclure : puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui se tournent vers lui.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.De même, connais la sagesse, c’est bon pour toi ; si tu la trouves, il y a de l’avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.Alors je pourrai vivre |dans la vraie liberté, car j’ai à cœur |de suivre tes préceptes.

Bijbeltekst van de dag

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,
waarheen vlieden voor uw aangezicht?
Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar,
of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.

Willekeurige Bijbeltekst

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...