DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

«Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt… Jeremia 29:13»
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.I was ready to be sought by those who did not ask for me; I was ready to be found by those who did not seek me. I said, “Here I am, here I am,” to a nation that was not called by my name.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live.”
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.O Lord, you have searched me and known me! You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God?

Bijbeltekst van de dag

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...