DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2014)

Maandag 30 juni 2014

Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar U.

Zondag 29 juni 2014

Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.’

Zaterdag 28 juni 2014

Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

Vrijdag 27 juni 2014

Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.

Donderdag 26 juni 2014

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.’

Woensdag 25 juni 2014

Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, weet zich veilig.

Dinsdag 24 juni 2014

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

Maandag 23 juni 2014

Wie heeft dat tot stand gebracht?
Wie roept de generaties vanaf het begin?
Ik, de HEER, Ik was de eerste
en ook bij de laatsten zal Ik zijn.

Zondag 22 juni 2014

De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen,
de naam van goddelozen vergaat.

Zaterdag 21 juni 2014

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.

Vrijdag 20 juni 2014

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft
dan de rijkdom van talloze zondaars.
De macht van de zondaars wordt gebroken,
maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

Donderdag 19 juni 2014

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Woensdag 18 juni 2014

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Dinsdag 17 juni 2014

Ik zal de heiligheid van mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, herstellen. Die volken zullen beseffen dat Ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Door jullie zal Ik ze laten zien dat Ik heilig ben.

Maandag 16 juni 2014

En toch wacht de HEER op het ogenblik
dat Hij jullie genadig kan zijn;
toch zal Hij zich oprichten
om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op Hem wacht.

Zondag 15 juni 2014

Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Zaterdag 14 juni 2014

De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Vrijdag 13 juni 2014

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Donderdag 12 juni 2014

Want Ik ben de HEER, je God,
Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, Ik zal je helpen.

Woensdag 11 juni 2014

Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud,
hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

Dinsdag 10 juni 2014

Moge God ons zegenen
opdat de einden der aarde
ontzag hebben voor Hem.

Maandag 9 juni 2014

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.

Zondag 8 juni 2014

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Zaterdag 7 juni 2014

Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.

Vrijdag 6 juni 2014

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.

Donderdag 5 juni 2014

Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,
een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.

Woensdag 4 juni 2014

Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard.

Dinsdag 3 juni 2014

Ik heb de betrouwbare weg gekozen,
met uw voorschriften voor ogen.

Maandag 2 juni 2014

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Zondag 1 juni 2014

Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,
een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

Bijbeltekst van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

U die uw hoop vestigt op de HEER:
wees allen sterk en houd moed.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie