DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2014)

Dinsdag 30 september 2014

En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

Maandag 29 september 2014

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Zondag 28 september 2014

De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren;
allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.

Zaterdag 27 september 2014

En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.

Vrijdag 26 september 2014

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

Donderdag 25 september 2014

Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.

Woensdag 24 september 2014

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.

Dinsdag 23 september 2014

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Maandag 22 september 2014

U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

Zondag 21 september 2014

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.

Zaterdag 20 september 2014

Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde,
maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.

Vrijdag 19 september 2014

Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.

Donderdag 18 september 2014

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is,
en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
Hij merkt het niet als er hitte komt,
zijn blad blijft groen.
Een jaar van droogte deert hem niet,
en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Woensdag 17 september 2014

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

Dinsdag 16 september 2014

Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd
en de hongerige ziel met het goede vervuld.

Maandag 15 september 2014

Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg,
maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.

Zondag 14 september 2014

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Zaterdag 13 september 2014

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Vrijdag 12 september 2014

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Donderdag 11 september 2014

Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord,
laat geen enkel onrecht over mij heersen.

Woensdag 10 september 2014

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Dinsdag 9 september 2014

Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.

Maandag 8 september 2014

Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan,
maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

Zondag 7 september 2014

Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.

Zaterdag 6 september 2014

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Vrijdag 5 september 2014

Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet
en heb geen afkeer van Zijn bestraffing.
Want de HEERE straft wie Hij liefheeft,
zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.

Donderdag 4 september 2014

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Woensdag 3 september 2014

Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten,
verlos mij door Uw goedertierenheid.

Dinsdag 2 september 2014

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

Maandag 1 september 2014

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is.

Bijbeltekst van de dag

En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie