DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2014)

Vrijdag 31 oktober 2014

En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Donderdag 30 oktober 2014

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

Woensdag 29 oktober 2014

Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

Dinsdag 28 oktober 2014

Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.

Maandag 27 oktober 2014

En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.

Zondag 26 oktober 2014

Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen,
de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.

Zaterdag 25 oktober 2014

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Vrijdag 24 oktober 2014

En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

Donderdag 23 oktober 2014

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.

Woensdag 22 oktober 2014

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

Dinsdag 21 oktober 2014

HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

Maandag 20 oktober 2014

Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Zondag 19 oktober 2014

Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid,
en verschaf recht aan de ellendige en de arme.

Zaterdag 18 oktober 2014

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Vrijdag 17 oktober 2014

Het heil is van de HEERE;
Uw zegen is over Uw volk. Sela

Donderdag 16 oktober 2014

Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

Woensdag 15 oktober 2014

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Dinsdag 14 oktober 2014

Schatten aan goddeloosheid baten niet,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Maandag 13 oktober 2014

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

Zondag 12 oktober 2014

Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Zaterdag 11 oktober 2014

Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

Vrijdag 10 oktober 2014

Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

Donderdag 9 oktober 2014

Wie heb ik behalve U in de hemel?
Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.

Woensdag 8 oktober 2014

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Dinsdag 7 oktober 2014

Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.

Maandag 6 oktober 2014

Vereer de HEERE met je bezit,
met de eerstelingen van heel je opbrengst.

Zondag 5 oktober 2014

Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.

Zaterdag 4 oktober 2014

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Vrijdag 3 oktober 2014

De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen,
Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.

Donderdag 2 oktober 2014

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

Woensdag 1 oktober 2014

De rechtvaardige heeft veel ellende,
maar uit dat alles redt de HEERE hem.

Bijbeltekst van de dag

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie