DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2014)

Dinsdag 30 september 2014

En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Maandag 29 september 2014

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Zondag 28 september 2014

De Here verlost de ziel van zijn knechten,
allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.

Zaterdag 27 september 2014

En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.

Vrijdag 26 september 2014

Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.

Donderdag 25 september 2014

Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.

Woensdag 24 september 2014

Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

Dinsdag 23 september 2014

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Maandag 22 september 2014

Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid,
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela

Zondag 21 september 2014

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.

Zaterdag 20 september 2014

Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na;
maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.

Vrijdag 19 september 2014

Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.

Donderdag 18 september 2014

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Woensdag 17 september 2014

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

Dinsdag 16 september 2014

Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.

Maandag 15 september 2014

Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig,
maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.

Zondag 14 september 2014

Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Zaterdag 13 september 2014

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Vrijdag 12 september 2014

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

Donderdag 11 september 2014

Bevestig mijn schreden naar uw toezegging,
laat generlei onrecht over mij heersen.

Woensdag 10 september 2014

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Dinsdag 9 september 2014

Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.

Maandag 8 september 2014

Wie wijs van hart is, neemt geboden aan,
maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

Zondag 7 september 2014

Barmhartig en genadig is de Here,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.

Zaterdag 6 september 2014

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Vrijdag 5 september 2014

Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet
en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing.
Want de Here bestraft wie Hij liefheeft,
ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.

Donderdag 4 september 2014

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Woensdag 3 september 2014

Doe uw aanschijn lichten over uw knecht,
verlos mij door uw goedertierenheid.

Dinsdag 2 september 2014

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Maandag 1 september 2014

Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.

Bijbeltekst van de dag

Want duizend jaren zijn in uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,
en als een nachtwake.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie