DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn… Spreuken 4:23»
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.But the Lord said to Samuel, “Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees: man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.”
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.He heals the brokenhearted and binds up their wounds.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...