DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Hoop

«耶 和 華 說 : 我 知 道 我 向 你 們… 耶 利 米 書 29:11»
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.耶 和 華 說 : 我 知 道 我 向 你 們 所 懷 的 意 念 是 賜 平 安 的 意 念 , 不 是 降 災 禍 的 意 念 , 要 叫 你 們 末 後 有 指 望 。
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!我 的 心 哪 , 你 為 何 憂 悶 ? 為 何 在 我 裡 面 煩 躁 ? 應 當 仰 望 神 , 因 我 還 要 稱 讚 他 。 他 是 我 臉 上 的 光 榮 , 是 我 的 神 。
Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.但 那 等 候 耶 和 華 的 必 從 新 得 力 。 他 們 必 如 鷹 展 翅 上 騰 ; 他 們 奔 跑 卻 不 困 倦 , 行 走 卻 不 疲 乏 。
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.耶 和 華 要 保 護 你 , 免 受 一 切 的 災 害 ; 他 要 保 護 你 的 性 命 。 你 出 你 入 , 耶 和 華 要 保 護 你 , 從 今 時 直 到 永 遠 。
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.但 願 使 人 有 盼 望 的 神 , 因 信 將 諸 般 的 喜 樂 、 平 安 充 滿 你 們 的 心 , 使 你 們 藉 著 聖 靈 的 能 力 大 有 盼 望 。
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.凡 勞 苦 擔 重 擔 的 人 可 以 到 我 這 裡 來 , 我 就 使 你 們 得 安 息 。
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.信 就 是 所 望 之 事 的 實 底 , 是 未 見 之 事 的 確 據 。
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.如 今 常 存 的 有 信 , 有 望 , 有 愛 這 三 樣 , 其 中 最 大 的 是 愛 。
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.不 但 如 此 , 就 是 在 患 難 中 也 是 歡 歡 喜 喜 的 ; 因 為 知 道 患 難 生 忍 耐 , 忍 耐 生 老 練 , 老 練 生 盼 望 。
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.你 是 我 藏 身 之 處 , 又 是 我 的 盾 牌 ; 我 甚 仰 望 你 的 話 語 。
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.也 要 堅 守 我 們 所 承 認 的 指 望 , 不 至 搖 動 , 因 為 那 應 許 我 們 的 是 信 實 的 。
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.凡 仰 望 耶 和 華 的 人 , 你 們 都 要 壯 膽 , 堅 固 你 們 的 心 !
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.但 我 們 若 盼 望 那 所 不 見 的 , 就 必 忍 耐 等 候 。
Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.至 於 我 , 我 要 仰 望 耶 和 華 , 要 等 候 那 救 我 的 神 ; 我 的 神 必 應 允 我 。
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.所 盼 望 的 遲 延 未 得 , 令 人 心 憂 ; 所 願 意 的 臨 到 , 卻 是 生 命 樹 。
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.我 心 裡 說 : 耶 和 華 是 我 的 分 , 因 此 , 我 要 仰 望 他 。
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.求 你 以 你 的 真 理 引 導 我 , 教 訓 我 , 因 為 你 是 救 我 的 神 。 我 終 日 等 候 你 。
Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.我 等 候 耶 和 華 , 我 的 心 等 候 ; 我 也 仰 望 他 的 話 。
Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.耶 和 華 啊 , 求 你 照 著 我 們 所 仰 望 你 的 , 向 我 們 施 行 慈 愛 !
En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.盼 望 不 至 於 羞 恥 , 因 為 所 賜 給 我 們 的 聖 靈 將 神 的 愛 澆 灌 在 我 們 心 裡 。
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.願 頌 讚 歸 與 我 們 主 耶 穌 基 督 的 父 神 ! 他 曾 照 自 己 的 大 憐 憫 , 藉 耶 穌 基 督 從 死 裡 復 活 , 重 生 了 我 們 , 叫 我 們 有 活 潑 的 盼 望 。
De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.主 耶 和 華 的 靈 在 我 身 上 ; 因 為 耶 和 華 用 膏 膏 我 , 叫 我 傳 好 信 息 給 謙 卑 的 人 , 差 遣 我 醫 好 傷 心 的 人 , 報 告 被 擄 的 得 釋 放 , 被 囚 的 出 監 牢 。
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.只 要 心 裡 尊 主 基 督 為 聖 。 有 人 問 你 們 心 中 盼 望 的 緣 由 , 就 要 常 作 準 備 , 以 溫 柔 、 敬 畏 的 心 回 答 各 人 。
Één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.身 體 只 有 一 個 , 聖 靈 只 有 一 個 , 正 如 你 們 蒙 召 同 有 一 個 指 望 。
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.神 願 意 叫 他 們 知 道 , 這 奧 祕 在 外 邦 人 中 有 何 等 豐 盛 的 榮 耀 , 就 是 基 督 在 你 們 心 裡 成 了 有 榮 耀 的 盼 望 。

Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.你 心 得 了 智 慧 , 也 必 覺 得 如 此 。 你 若 找 著 , 至 終 必 有 善 報 ; 你 的 指 望 也 不 致 斷 絕 。
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...