DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Aangezicht'

 • Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
  zoekt zijn aangezicht bestendig.
 • De Here zegene u en behoede u;
  de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
  de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
 • Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
  zoekt zijn aangezicht bestendig.
 • Het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen,
  om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
 • Mijn ziel dorst naar God,
  naar de levende God;
  wanneer zal ik komen
  en voor Gods aangezicht verschijnen?
 • Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.
 • Gij maakt mij het pad des levens bekend;
  overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
  liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
 • Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.
 • Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
  en zijn oren tot hun smeking,
  maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.
 • Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,
  waarheen vlieden voor uw aangezicht?
  Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar,
  of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.
 • En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de Here, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.
 • En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen.
 • Zingt Gode, psalmzingt zijn naam,
  baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt;
  Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht.
  Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen,
  God in zijn heilige woning.
 • En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
 • En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
 • Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.
 • En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.
 • Doe uw aanschijn lichten over uw knecht,
  verlos mij door uw goedertierenheid.
 • Here, God der heerscharen, herstel ons,
  doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
 • Mogen de woorden van mijn mond
  en de overleggingen van mijn hart
  U welgevallig zijn,
  o Here, mijn rots en mijn verlosser.
 • Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan,
  tot mijn God riep ik om hulp.
  Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis,
  mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.
 • Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
  en wat zijt gij onrustig in mij?
  Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
  mijn Verlosser en mijn God!
 • Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.
 • Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.
 • Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven,
  niet hun arm heeft hen gered,
  maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn,
  omdat Gij in hen een welbehagen hadt.

Bijbeltekst van de dag

Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...