DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bijbelteksten over Zoeken

Nederlands BijbelgenootschapNueva Versión Internacional
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón.
NVI | hart ziel
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen; pero si lo abandonan, él los abandonará.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.¡Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia!
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.
NVI | geven hart
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro.
NVI | God nabijheid
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor.
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
NVI | redding Jezus
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.
NVI | zegen hart
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.
NVI | nabijheid
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.Así dice el Señor al reino de Israel: «Búsquenme y vivirán».
NVI | leven
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta.
NVI | God
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman.
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: “¡Aquí estoy!”
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos.
NVI | vrijheid wet
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Así de dulce sea la sabiduría a tu alma; si das con ella, tendrás buen futuro; tendrás una esperanza que no será destruida.
NVI | wijsheid hoop
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Bijbeltekst van de dag
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...