DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2021)

Woensdag 30 juni 2021

Maar toetst alles en behoudt het goede.
Onthoudt u van alle soort van kwaad.

Dinsdag 29 juni 2021

Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Maandag 28 juni 2021

Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde.

Zondag 27 juni 2021

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Zaterdag 26 juni 2021

Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven
in de ogen van God en mensen.

Vrijdag 25 juni 2021

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.

Donderdag 24 juni 2021

Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.

Woensdag 23 juni 2021

Leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.

Dinsdag 22 juni 2021

Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.

Maandag 21 juni 2021

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Zondag 20 juni 2021

Zingt Gode, psalmzingt zijn naam,
baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt;
Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht.
Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen,
God in zijn heilige woning.

Zaterdag 19 juni 2021

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Vrijdag 18 juni 2021

Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

Donderdag 17 juni 2021

Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven;
wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.

Woensdag 16 juni 2021

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Dinsdag 15 juni 2021

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Maandag 14 juni 2021

Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning,
ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer.

Zondag 13 juni 2021

Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.

Zaterdag 12 juni 2021

Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.

Vrijdag 11 juni 2021

De lankmoedige is groot van verstand,
maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.

Donderdag 10 juni 2021

Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Woensdag 9 juni 2021

Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

Dinsdag 8 juni 2021

Ik verkies de weg der waarheid,
Ik stel uw verordeningen voor mij.

Maandag 7 juni 2021

Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Zondag 6 juni 2021

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Zaterdag 5 juni 2021

De Here is mijn kracht en mijn schild;
op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.
Daarom juicht mijn hart
en loof ik Hem met mijn lied.

Vrijdag 4 juni 2021

En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Donderdag 3 juni 2021

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Woensdag 2 juni 2021

De hemelen vertellen Gods eer,
en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
de dag doet sprake toestromen aan de dag,
en de nacht predikt kennis aan de nacht.

Dinsdag 1 juni 2021

Zalig die treuren,
want zij zullen vertroost worden.

Bijbeltekst van de dag

De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie