DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«En julle sal My soek en vind as julle na My vra… Jeremia 29:13»
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Soos in die water aangesig teenoor aangesig is, so is die hart van die mens teenoor die mens.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul!
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Maar die Here sê vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.En verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.'n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.MY seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar; want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.En Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag!
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom!
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser!
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see — en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur — hy sal verkry net wat hy sê.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.

Willekeurige Bijbeltekst

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...