DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Man'

 • De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.
 • Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
 • Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.
 • Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.
 • Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
 • Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
 • Smaakt en ziet, dat de Here goed is;
  welzalig de man die bij Hem schuilt.
 • Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
  Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
 • Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.
 • En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
 • Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.
 • Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent,
  die zijn zaken recht behartigt.
 • Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest,
  die van harte lust heeft in zijn geboden.
 • De rijke heerst over de armen,
  en de man die leent, is een knecht van de uitlener.
 • Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
 • Door de Here worden de schreden van de man bevestigd,
  aan wiens weg Hij welgevallen heeft.
 • En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.
 • Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist,
  maar elke dwaas barst los.
 • Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid;
  beter is een arme dan een leugenachtig man.
 • Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.
 • Wees stil voor de Here en verbeid Hem;
  wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt,
  op de man die boze plannen smeedt.
 • Welzalig de man die niet wandelt
  in de raad der goddelozen,
  die niet staat op de weg der zondaars,
  noch zit in de kring der spotters.
 • God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.
  Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?
 • Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
 • Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Wees niet afgunstig op een man van geweld
en verkies geen enkele van zijn wegen,
want de Here verafschuwt de verkeerde,
maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De begerigheid begeert de ganse dag,
maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie