DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2014)

Zaterdag 31 mei 2014

U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik,
omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven,
en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht,
want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.

Vrijdag 30 mei 2014

Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel,
wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.

Donderdag 29 mei 2014

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Woensdag 28 mei 2014

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

Dinsdag 27 mei 2014

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

Maandag 26 mei 2014

De goddeloze doet een bedrieglijk werk,
maar wie gerechtigheid zaait, oogst betrouwbaar loon.

Zondag 25 mei 2014

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Zaterdag 24 mei 2014

Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht,
maar alleen in het blootgeven van zijn hart.

Vrijdag 23 mei 2014

Welzalig zijn de oprechten van wandel,
die in de wet van de HEERE gaan.

Donderdag 22 mei 2014

Dood en leven zijn in de macht van de tong,
wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Woensdag 21 mei 2014

Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.

Dinsdag 20 mei 2014

Laat het recht stromen als water,
de gerechtigheid als een altijd stromende beek.

Maandag 19 mei 2014

U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.

Zondag 18 mei 2014

Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver?
Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.

Zaterdag 17 mei 2014

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Vrijdag 16 mei 2014

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Donderdag 15 mei 2014

Wie is een God als U,
Die de ongerechtigheid vergeeft,
Die voorbijgaat aan de overtreding
van het overblijfsel van Zijn eigendom?
Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn,
want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.

Woensdag 14 mei 2014

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Dinsdag 13 mei 2014

Vóór de ondergang verheft zich het mensenhart,
maar nederigheid gaat vóór de eer.

Maandag 12 mei 2014

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

Zondag 11 mei 2014

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.

Zaterdag 10 mei 2014

En toen zij Hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwden luid, want allen zagen Hem en raakten in verwarring; en meteen sprak Hij met hen en zei tegen hen: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.

Vrijdag 9 mei 2014

Alleen, neem zeer nauwlettend de geboden en de wet in acht die Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden heeft, namelijk dat u de HEERE, uw God, liefhebt, in al Zijn wegen gaat, Zijn geboden in acht neemt, zich aan Hem vasthoudt, en dat u Hem dient met heel uw hart en met heel uw ziel.

Donderdag 8 mei 2014

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.

Woensdag 7 mei 2014

Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.

Dinsdag 6 mei 2014

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde.

Maandag 5 mei 2014

En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Zondag 4 mei 2014

Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij naakt terugkeren om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoegen niets meenemen wat hij met zijn hand kan dragen.

Zaterdag 3 mei 2014

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.

Vrijdag 2 mei 2014

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Donderdag 1 mei 2014

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.

Bijbeltekst van de dag

De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken,
maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie