DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Argief (Februarie 2021)

28 Februarie 2021

Daniël 4:37Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel: al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel.

27 Februarie 2021

Spreuke 19:16Wie die gebod hou, bewaar sy lewe;
hy wat sy weë nie ag nie, sal sterwe.

26 Februarie 2021

1 Timoteus 6:7-8Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.

25 Februarie 2021

Jakobus 1:13Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.

24 Februarie 2021

Psalm 31:2By U, o Here, skuil ek;
laat my nooit beskaamd staan nie.
Bevry my deur u geregtigheid.

23 Februarie 2021

Efesiërs 2:10Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

22 Februarie 2021

Hebreërs 11:11Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het.

21 Februarie 2021

Spreuke 28:13Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie;
maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.

20 Februarie 2021

Markus 12:31En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

19 Februarie 2021

Romeine 8:26En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.

18 Februarie 2021

Psalm 39:13Hoor, Here, my gebed,
en luister na my hulpgeroep;
swyg nie by my trane nie;
want ek is 'n vreemdeling by U,
'n bywoner soos al my vaders.

17 Februarie 2021

Filippense 3:10Sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word.

16 Februarie 2021

Johannes 15:16Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

15 Februarie 2021

Psalm 119:7Ek sal U loof in opregtheid van hart
as ek u regverdige verordeninge leer.

14 Februarie 2021

Johannes 13:34'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.

13 Februarie 2021

Galasiërs 5:17Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

12 Februarie 2021

Psalm 34:11Die jong leeus ly armoede en het honger;
maar die wat die Here soek,
het geen gebrek aan enigiets nie.

11 Februarie 2021

Romeine 8:8En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie.

10 Februarie 2021

Matteus 10:38En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.

09 Februarie 2021

Psalm 68:7God laat die eensames woon in 'n huisgesin,
Hy lei die gevangenes uit in voorspoed;
maar die wederstrewiges woon in 'n dor land.

08 Februarie 2021

Matteus 6:14Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.

07 Februarie 2021

Johannes 3:17Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

06 Februarie 2021

Spreuke 10:17'n Pad ten lewe is hy wat die tug in ag neem;
maar hy wat die teregwysing veronagsaam, raak verdwaald.

05 Februarie 2021

Matteus 7:3En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?

04 Februarie 2021

Handelinge 20:24Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.

03 Februarie 2021

Psalm 139:4Want daar is nog geen woord op my tong nie —
of U, Here, U ken dit geheel en al.

02 Februarie 2021

Efesiërs 1:17Dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee.

01 Februarie 2021

Matteus 6:25Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe — wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam — wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?

Bybelvers van die dag

Doen reg aan die swakke en die wees;
gee aan die ellendige en die arme sy reg.

Willekeurig Bybelvers

En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!