DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Psalmen - NBG & KJV

«Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee… Psalm 143:8»
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.What time I am afraid, I will trust in thee.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.Let every thing that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaThou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.

Bijbeltekst van de dag

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...