DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Argief (Oktober 2018)

31 Oktober 2018

Yster slyp yster,
so slyp die een mens die persoon van die ander.

30 Oktober 2018

Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.

29 Oktober 2018

Hou dan my gebooie en doen dit. Ek is die Here.

28 Oktober 2018

Psalm 37:3Vertrou op die Here, en doen wat goed is;
bewoon die aarde en beoefen getrouheid.

27 Oktober 2018

Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

26 Oktober 2018

Matteus 4:19En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.

25 Oktober 2018

Die hele dag deur word daar dringend begeer,
maar die regverdige gee en hou nie terug nie.

24 Oktober 2018

En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

23 Oktober 2018

Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.

22 Oktober 2018

Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang,
want hulle is die vreugde van my hart.

21 Oktober 2018

Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.

20 Oktober 2018

Filippense 4:23Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.

19 Oktober 2018

Spreuke 13:3Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe;
wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

18 Oktober 2018

Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan.

17 Oktober 2018

Matteus 10:38En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.

16 Oktober 2018

Alles is mooi aan u, my vriendin,
en daar is geen gebrek aan u nie.

15 Oktober 2018

En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.

14 Oktober 2018

Matteus 25:21En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.

13 Oktober 2018

Kyk, God is my helper.
Dit is die Here wat my siel ondersteun.

12 Oktober 2018

Dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee.

11 Oktober 2018

Hy gee die vermoeide krag
en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.

10 Oktober 2018

Ek het die weg van waarheid verkies;
u verordeninge het ek voor my gestel.

09 Oktober 2018

Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe — wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam — wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?

08 Oktober 2018

Toe sê die Here vir Moses: Klim op die berg na My toe en vertoef daar, dat Ek jou die kliptafels kan gee en die wet en gebooie wat Ek geskryf het om hulle te onderrig.

07 Oktober 2018

Spreuke 16:20Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind;
en hy wat op die Here vertrou, is gelukkig.

06 Oktober 2018

Galasiërs 6:10Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.

05 Oktober 2018

En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

04 Oktober 2018

Spreuke 3:5-6Vertrou op die Here met jou hele hart
en steun nie op jou eie insig nie.
Ken Hom in al jou weë,
dan sal Hý jou paaie gelykmaak.

03 Oktober 2018

En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?

02 Oktober 2018

En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word; omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het.

01 Oktober 2018

'n Pad ten lewe is hy wat die tug in ag neem;
maar hy wat die teregwysing veronagsaam, raak verdwaald.

Bybelvers van die dag

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Willekeurig Bybelvers

Hy kan jou voet nie laat wankel nie;
jou Bewaarder kan nie sluimer nie.
Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!