DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

«Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees… Josua 1:9»
De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.
Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan.
Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.Want Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.
Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.Dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.
Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou.
HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.Here, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.
Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.
Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.Daarom is U groot, Here God! Want daar is niemand soos U, en daar is geen God behalwe U nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.
Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.Want elke huis word deur iemand gebou, maar Hy wat alle dinge gebou het, is God.
Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.Smaak en sien dat die Here goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!
En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.STAAN op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op.
Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here.
Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here.
Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?
Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.Niemand is heilig soos die Here nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.
Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U.Ek het tot die Here gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie.
Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.

Bijbeltekst van de dag

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...