DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.
Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’
Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.
Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.Whenever I am afraid, I will trust in You.
HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.
Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.I can do all things through Christ who strengthens me.
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.We love Him because He first loved us.
Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.
Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.For every house is built by someone, but He who built all things is God.
Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!
En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.
Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.
Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.
Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.
Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?
Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.
Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U.O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”
Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.

Bijbeltekst van de dag

Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...