DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Argief (April 2018)

30 April 2018

En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

29 April 2018

DIE Gees van die Here Here is op My,
omdat die Here My gesalf het
om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges;
Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart,
om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep
en vir die geboeides opening van die gevangenis.

28 April 2018

Planne misluk sonder beraadslaging,
maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand.

27 April 2018

Laat alles by julle in liefde geskied.

26 April 2018

Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

25 April 2018

Loof die Here, o my siel,
en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!

24 April 2018

Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

23 April 2018

En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

22 April 2018

Kom die vermetelheid, dan kom die skande,
maar by die beskeidenes is wysheid.

21 April 2018

Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drieduisend siele toegebring.

20 April 2018

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

19 April 2018

Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat Hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit 'n gawe van God.

18 April 2018

Vra na die Here en sy sterkte;
soek sy aangesig altyddeur.

17 April 2018

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

16 April 2018

Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid;
delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.
Was my heeltemal van my ongeregtigheid
en reinig my van my sonde.

15 April 2018

EN eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.

14 April 2018

En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

13 April 2018

Elke woord van God is gelouter;
Hy is 'n skild vir die wat by Hom skuil.

12 April 2018

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

11 April 2018

Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is.

10 April 2018

Laat alles wat asem het, die Here loof!
Halleluja!

09 April 2018

Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!

08 April 2018

Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.

07 April 2018

Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

06 April 2018

Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

05 April 2018

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.

04 April 2018

O God, U is my God, U soek ek;
my siel dors na U,
my vlees smag na U,
in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water.

03 April 2018

Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.

02 April 2018

En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.

01 April 2018

Daarop het ook die ander dissipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Hy uit die dode moes opstaan nie.

Bybelvers van die dag

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Willekeurig Bybelvers

En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!