DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Argief (Augustus 2018)

31 Augustus 2018

En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.

30 Augustus 2018

1 Korintiërs 3:18Laat niemand homself mislei nie: as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word.

29 Augustus 2018

Prediker 5:9Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie, en wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie; ook dit is dan tevergeefs.

28 Augustus 2018

Romeine 8:14Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.

27 Augustus 2018

En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.

26 Augustus 2018

Laat my u goedertierenheid in die môre hoor,
want op U vertrou ek;
maak my bekend die pad wat ek moet gaan,
want ek hef my siel op tot U.

25 Augustus 2018

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

24 Augustus 2018

Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.

23 Augustus 2018

EEN wat die tug liefhet, het kennis lief;
maar wie die teregwysing haat, is dom.

22 Augustus 2018

Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.

21 Augustus 2018

Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.

20 Augustus 2018

Spreuke 27:12As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom;
maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf.

19 Augustus 2018

En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

18 Augustus 2018

Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie!

17 Augustus 2018

O, As ek nie geglo het
dat ek die goedheid van die Here sal sien
in die land van die lewendes nie.

16 Augustus 2018

Markus 10:45Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.

15 Augustus 2018

As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.

14 Augustus 2018

Spreuke 18:12Voor die verbreking is die mens se hart hoogmoedig,
maar nederigheid gaan aan die eer vooraf.

13 Augustus 2018

Matteus 7:7Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

12 Augustus 2018

En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

11 Augustus 2018

LOOF die Here, roep sy Naam aan,
maak onder die volke sy dade bekend.

10 Augustus 2018

En Ek sal die huis van Juda sterk maak
en aan die huis van Josef hulp verleen
en hulle 'n woonplek aanwys,
want Ek ontferm My oor hulle;
en hulle sal wees asof Ek hulle nie verwerp het nie,
want Ek is die Here hulle God,
en Ek sal hulle verhoor.

09 Augustus 2018

As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.

08 Augustus 2018

Haat verwek twiste,
maar liefde bedek al die oortredinge.

07 Augustus 2018

Jesaja 41:13Want Ek, die Here jou God,
gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê:
Wees nie bevrees nie, Ek help jou.

06 Augustus 2018

Johannes 14:23Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

05 Augustus 2018

Psalm 139:7-8Waar sou ek heengaan van u Gees
en waarheen vlug van u aangesig?
Klim ek op na die hemel, U is daar;
en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!

04 Augustus 2018

Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is.

03 Augustus 2018

Matteus 18:20Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

02 Augustus 2018

Die Here is my herder;
niks sal my ontbreek nie.
Hy laat my neerlê in groen weivelde;
na waters waar rus is, lei Hy my heen.

01 Augustus 2018

Die Here sal jou seën en jou behoed;
die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Bybelvers van die dag

En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Willekeurig Bybelvers

Wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!