DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Argief (September 2021)

30 September 2021

Psalm 119:111Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang,
want hulle is die vreugde van my hart.

29 September 2021

Openbaring 1:8Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

28 September 2021

Jeremia 29:12Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister.

27 September 2021

Spreuke 3:7-8Wees nie wys in jou eie oë nie;
vrees die Here, en wyk af van die kwaad;
dit sal genesing wees vir jou liggaam
en verkwikking vir jou gebeente.

26 September 2021

2 Korintiërs 1:5Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus.

25 September 2021

Matteus 6:21Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

24 September 2021

Psalm 115:1NIE aan ons, o Here, nie aan ons nie,
maar aan u Naam gee eer,
om u goedertierenheid, om u trou ontwil.

23 September 2021

2 Kronieke 15:2bDie Here is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.

22 September 2021

Matteus 26:41Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

21 September 2021

Nahum 1:7Die Here is goed,
'n toevlug in die dag van benoudheid,
en Hy ken die wat by Hom skuil.

20 September 2021

1 Korintiërs 10:31Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.

19 September 2021

Deuteronomium 31:8En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.

18 September 2021

Psalm 138:8Die Here sal dit vir my voleindig!
U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid:
laat nie vaar die werke van u hande nie!

17 September 2021

Johannes 15:13Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.

16 September 2021

Kolossense 3:13Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

15 September 2021

Spreuke 16:32Die lankmoedige is beter as 'n held;
en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem.

14 September 2021

1 Timoteus 6:12Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.

13 September 2021

Matteus 24:35Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

12 September 2021

Jesaja 40:28Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie?
'n Ewige God is die Here,
Skepper van die eindes van die aarde;
Hy word nie moeg of mat nie;
daar is geen deurgronding van sy verstand nie.

11 September 2021

2 Korintiërs 10:17-18Maar wie roem, moet in die Here roem. Want nie hy wat homself aanbeveel, dié is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word.

10 September 2021

Romeine 2:6Wat elkeen sal vergeld na sy werke.

09 September 2021

Psalm 139:23-24Deurgrond my, o God, en ken my hart;
toets my en ken my gedagtes;
en kyk of daar by my 'n weg is van smart,
en lei my op die ewige weg!

08 September 2021

Lukas 9:24Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red.

07 September 2021

1 Johannes 4:7GELIEFDES, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.

06 September 2021

Jesaja 26:3U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar,
want hulle vertrou op U.

05 September 2021

Lukas 12:3Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word; en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word.

04 September 2021

1 Korintiërs 15:22Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

03 September 2021

Psalm 57:11Want u goedertierenheid is groot tot by die hemele
en u trou tot by die wolke.

02 September 2021

Johannes 14:21Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

01 September 2021

Johannes 4:24God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Bybelvers van die dag

Wie het dit gedoen en tot stand gebring?
Hy wat die geslagte roep van die begin af;
Ek, die Here, die Eerste,
en by die laaste is Ek dieselfde.

Willekeurig Bybelvers

Sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die Here, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!